โครงการปรับปรุงลู่วิ่งพื้นยางสังเคราะห์
ภายในสนามชลบุรีสเตเดียม

จังหวัด : ชลบุรี
เจ้าของ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี
ประเภท : ลู่วิ่งพื้นยางสังเคราะห์
งบประมาณ : 22,270,000.00 บาท