โครงการปรับปรุงลานกีฬาซอย 4 ถ.นารถมนตเสวี ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี

จังหวัด : ชลบุรี
เจ้าของ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประเภท : งานภูมิสถาปัตยกรรม
งบประมาณ : 39,469,500.00 บาท