งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนดาดฟ้า
Mitshubishi Electric

จังหวัด : ชลบุรี
เจ้าของ : บริษัท Mitshubishi Electric จํากัด
ประเภท : ปรับปรุงภูมิทัศน์, งานภูมิสถาปัตยกรรม
งบประมาณ : 16,770,000.00 บาท