เชอราตัน บีช กระบี่ รีสอร์ท

จังหวัด : กระบี่
เจ้าของ : บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
ประเภท : ภูมิสถาปัตยกรรม
งบประมาณ : 15,800,000.00 บาท