สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9
(สวนหลวงชลบุรี)

จังหวัด : ชลบุรี
เจ้าของ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประเภท : สนามกีฬา, สวนสาธารณะ, งานระบบสาธารณูปโภค
งบประมาณ : 194,800,000.00 บาท