เมนู

กำลังออนไลน์

· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 1
· สมาชิกใหม่: admin

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

ปี : 2547-2550 หน้า 1

2556 - 2559
2551 - 2555
2547 - 2550
2541 - 2546
2534 - 2540

ปี : 2547-2550

  
34,990,000.00 บาท
194,800,000.00 บาท
170,130,000.00 บาท
ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้ง
ครุภัณฑ์ับอาคารกรมธนารักษ์
จ.กรุงเทพมหานคร
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ร.9 (สวนหลวงชลบุรี)
จ.ชลบุรี
Landscaping Works of the City,
Country and Jungle Gardens
สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
จ.กรุงเทพมหานคร
170,000,000.00 บาท
45,440,000.00 บาท
31,250,000.00 บาท
อาคารที่ทําการศาลปกครองสงขลา
จ.สงขลา
ระบบระบายน้ำและป้องกัน
น้ำท่วมคลองสังเขป
จ.ชลบุรี
เขื่อนกันดินและดาดพื้นท้องคลอง
ค.ส.ล. ห้วยบึง ระยะที่ 2
จ. ชลบุรี

 
แสดงผลในเวลา: 0.11 วินาที
586,872 ผู้เยี่ยมชม